Snina » Domy Kolonica » Rodinný dom »

Rodinný dom v obci Kolonica

Rodinný dom v obci Kolonica


33 930,00 EUR
33 930,00 EUR/m2

Kategória: Rodinný dom - Dražba

Lokalita: Snina - Kolonica
(Rodinný dom - Kolonica)

Úžitková plocha: 1 m2

Dátum aktualizácie: 6.12.2018

Identifikačné číslo: 498

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 285, vedenom Okresným úradom Snina, Katastrálny odbor, Obec: KOLONICA, Katastrálne územie: Kolonica, a to:  stavba so súp. číslom 164 nachádzajúca sa na parcele č. 712/2, dom  parcela reg. „C“ KN č. 712/2 o výmere 223 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  parcela reg. „C“ KN č. 714 o výmere 426 m2, druh pozemku: záhrada, (ďalej len „Predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Samostatne stojací rodinný dom č.s. 164 na parc. č. 712/2, situovaný v súvislej zástavbe rodinných domov. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, jedno podzemné podlažie a podkrovie. Dom je situovaný v uličnej zástavbe obce. Dom je napojený na elektrickú sieť, spoločný spádový vodovod, žumpu. Podľa predložených dokladov dom bol postavený v roku 1995, kolaudačné rozhodnutie. Dom je udržiavaný, obývaný. Prístup k domu je z verejnej komunikácie. Objekt je situovaný v rovinatom až mierne svahovitom teréne so sklonom na SV, hlavné miestnosti sú orientované na juhovýchod a severovýchod. V blízkosti je lesný porast. Prístup k objektu je z miestnej verejnej komunikácie. PRÍSLUŠENSTVO: Sklad bez č.s. na parc. CKN č. 714, Hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 714, Prístrešok bez č.s. na parc. CKN č. 714, Plotové vráta od ulice na parc. CKN č. 712/2, Plotové vráta za domom na parc. CKN č. 714, Plot za altánkom na parc. CKN č. 714, Prípojka vody na parc. CKN č. 714, Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 714, Žumpa na parc. CKN č. 714, Spevnená plocha zo zámkovej dlažby na parc. CKN č. 712/2, Spevnená plocha pri altánku na parc. CKN č. 714, Oporný múr na parc. CKN č. 714, Vonkajšie schody na parc. CKN č. 712/2, Altánok na parc. CKN č. 714 Opis stavu predmetu dražby: Technické riešenie: 1. Podzemné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, - Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené - Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter a keramická dlažba - Vybavenie kuchýň - sporák na propán-bután Mora 812; - drezové umývadlo nerezové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - Vodovodné batérie - pákové - Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá Viadrus U22, - Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, kombinovaný s ústredným vykurovaním - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická 1. Nadzemné podlažie - Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov - škvarobetónové tvárnice v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, - Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné štukové, zdrsnené, striekaný brizolit - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) - Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením; vonkajšie rolety - plastové - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kuchýň - sporák na propán-bután Indesit; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľové vykurovacie panely - Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s poistkami 2. Nadzemné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov - škvarobetónové tvárnice v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické - Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc - Strecha - krovy - väznicové sedlové, krytiny strechy na krove - pálené škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky - Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením; vonkajšie rolety - plastové - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby - Vybavenie kúpeľní - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; záchod - splachovací bez umývadla - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľové vykurovacie panely - Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja - Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná 1. Podkrovné podlažie - Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov - škvarobetónové tvárnice v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové - Úpravy vonkajších povrchov - obklady fasád - obklady drevom - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené - Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - zdvojené drevené s dvojvrstvovým zasklením - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - laminátové - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) – svetelná Prvky dlhodobej životnosti pôvodné. Pôvodná stavba bola postavená v r. 1995. Jeho životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav, sa predpokladá na 100 rokov. POPIS PODLAŽÍ 1. Podzemné podlažie Dispozične je podlažie členené na kotolňu, kuchyňu a dielňu. 1. Nadzemné podlažie Dispozične je podlažie členené na izbu s kuchyňou, kúpeľňu s WC, komoru a chodbu so schodiskom. 2. Nadzemné podlažie Dispozične je podlažie členené na tri izby, kúpeľňu s WC, chodbu a loggiu. 1. Podkrovie Dispozične je podlažie členené na izbu a chodbu. PRÍSLUŠENSTVO Sklad bez č.s. na parc. CKN č. 714 POPIS STAVBY Sklad je postavený na parcele č. 714, za domom. Je drevenej konštrukcie z drevených jednostranne opláštených stĺpikov doskami, na betónových pätkách s plochou strechou s malým spádom na SVV, strop nie je vyhotovený. Má jedno nadzemné podlažie, slúži ako dielňa a skladový priestor na drevo. Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov nie je realizovaná. Krytina poplastovaný plech. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha upravený terén. Okná jednoduché drevené, elektroinštalácia motorická, jednoduchý voľne vedený rozvod. Podľa prehlásenia vlastníka postavená v roku 2018. Údržba je bežná, celkový stav je úmerný veku. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa predpokladá na 40 rokov. Hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 714 POPIS STAVBY Hospodárska budova bez č.s. postavená na parcele č. 714, za domom. Podľa prehlásenia vlastníka okolo r. 2011 bol postavený oceľový prístrešok, v roku 2018 boli vymurovaná výplň obvodovej konštrukcie, strop, oceľové vráta, betónová podlaha a elektroinštalácia. Má jedno nadzemné podlažie. Nosná konštrukcia oceľová a murovaná z pórobetónových tvárnic, na pásových základoch. Vonkajšia úprava povrchov vápenná hladká, vnútorná úprava povrchov vápenná hladká. Krytina AZC vlnité dosky. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Podlaha cementový poter, vráta oceľové. Okná drevené zdvojené, elektroinštalácia motorická. Vykonávaná je bežná údržba. Údržba je bežná, celkový stav je úmerný veku. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa predpokladá na 50 rokov. Prístrešok bez č.s. na parc. CKN č. 714 POPIS STAVBY Prístrešok je postavený na parcele č. 714, za domom. Je oceľovej konštrukcie z oceľových stĺpikov, z dvoch strán opláštených poplastovaným plechom, postavený na betónových polovegetačných tvárniciach pod oceľovými stĺpikmi (bez kotvenia do zeme), s plochou strechou s malým spádom na SSZ, strop nie je vyhotovený. Má jedno nadzemné podlažie, slúži ako skladový priestor. Vonkajšia úprava povrchov náter, vnútorná úprava povrchov nie je realizovaná. Krytina poplastovaný plech. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha upravený terén. Okná nie sú, elektroinštalácia nie je. Podľa prehlásenia vlastníka postavená v roku 2018. Údržba je bežná, celkový stav je úmerný veku. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa predpokladá na 25 rokov. Plotové vráta od ulice na parc. CKN č. 712/2 Plot od ulice - plotové vráta na parc. CKN č. 712/2, z oceľových kovaných dielcov. Plot bol podľa prehlásenia majiteľa postavený okolo roku 1995. Oceľové časti opatrené náterom. Na vstup na parc. č. 712/2 slúžia oceľové vráta. Vek 23 rokov. Na základe dobrého technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia sa predpokladá životnosť plota na 40 rokov. Plotové vráta za domom na parc. CKN č. 714 Plot za domom - plotové vráta a vrátka na parc. CKN č. 714, z oceľových stĺpikov a drevených zvislých dosiek na oceľovom ráme. Plot bol podľa prehlásenia majiteľa postavený okolo roku 1995. Oceľové a drevené časti opatrené náterom. Vek 23 rokov. Na základe dobrého technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia sa predpokladá životnosť plota na 40 rokov. Plot za altánkom na parc. CKN č. 714 Plot za altánkom na parc. CKN č. 714, dĺžky 7,70 m, je z oceľových stĺpikov a drevených zvislých dosiek. Výška plota je 2,10 m. Pohľadová výška výplne je 2,10 m. Plot bol podľa prehlásenia majiteľa postavený okolo roku 2008. Oceľové časti sú skorodované. Vek 10 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia sa predpokladá životnosť plota na 30 rokov. Prípojka vody na parc. CKN č. 714 Prípojka vody zo spoločného spádového vodovodu do domu. Podľa prehlásenia vlastníka je napojenie riešené iba odbočkou z parc. CKN č. 709 - na základe súhlasu vlastníka susedného domu. Vodovodná prípojka je na parc. CKN č. 714. Prípojka je z oceľových rúr DN 25, celková dĺžka 29,00 m, zriadená v r. 1995. Vzhľadom na konštrukciu sa predpokladá životnosť na 50 rokov. Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 714 Prípojka kanalizácie z domu do verejnej siete. Kanalizačná prípojka je na parc. CKN č. 714. Prípojka je z PVC rúr DN 150, celková dĺžka 15,50 m, zriadená v r. 1995. Vzhľadom na konštrukciu sa predpokladá životnosť na 50 rokov. Žumpa na parc. CKN č. 714 Žumpa za domom, betónová o rozmeroch 2,00*3,50*2,00 m podľa prehlásenia vlastníka, zriadená v r. 1995. Vzhľadom na vek a technický stav predpokladám životnosť na 50 rokov. Spevnená plocha zo zámkovej dlažby na parc. CKN č. 712/2 Spevnená plocha zo zámkovej dlažby pred domom na parc. CKN č. 712/2, celková plocha 7,60 m2, vyhotovená z betónovej zámkovej dlažby kladená do piesku. Postavená v roku 1995. Vzhľadom na vek a technický stav sa predpokladá životnosť na 40 rokov. Spevnená plocha pri altánku na parc. CKN č. 714 Spevnená plocha z lomového kameňa pred altánkom na parc. CKN č. 714, celková plocha 5,34 m2, vyhotovená zo škárovaného lomového kameňa. Postavená v roku 2008. Vzhľadom na vek a technický stav sa predpokladá životnosť na 40 rokov. Oporný múr na parc. CKN č. 714 Oporný múr z lomového kameňa za domom na parc. CKN č. 714, celkový objem 8,73 m3, zriadený v r. 1995. Na základe konštrukčného vyhotovenia a technického stavu sa predpokladá životnosť 50 rokov. Vonkajšie schody na parc. CKN č. 712/2 Vonkajšie schody pred vstupom do domu na parc. CKN č. 712/2, betónové na terén, povrch z dlažby, vyrovnávajú výškový rozdiel terénu a vstupu do domu. Dĺžka stupňa 1,00 m, počet stupňov 3, zriadené v r. 1995. Na základe konštrukčného vyhotovenia a technického stavu sa predpokladá životnosť 50 rokov. Altánok na parc. CKN č. 714 Altánok na parc. CKN č. 714. Altánok je samostatne stojaca stavba v tvare obdĺžnika. Je drevenej konštrukcie, zadná stena je murovaná z lomového kameňa, krytina asfaltový šindeľ, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, podlaha keramická dlažba. Zriadený okolo roku 2008. POZEMKY POPIS Pozemky na predloženom LV č. 285, k.ú. Kolonica parc. č. 712/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 223 m2, parc. č. 714 - záhrada o výmere 426 m2. Pozemky sú situované v k.ú. Kolonica, obec Kolonica v súvislej zástavbe rodinných domov, v okrajovej časti obce s malou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup je z verejnej komunikácie. Terén je rovinatý až mierne svahovitý so sklonom na východ. Polohu hodnotím ako lokalitu s dobrou dostupnosťou do okresného mesta Snina. V blízkosti je zástavba rodinných domov, lokalita je vzdialená ccir. 12 km od okresného mesta Snina s dopravným spojením prostredníctvom autobusovej dopravy.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Masarykova 21, Košice
0911 Kliknite TU!